Vandaag geopend 09:30 - 20:00

Werkzaamheden in 't Eggert

10 maart 2023

't Eggert vernieuwt en dat betekent dat we de komende tijd druk bezig zijn met verschillende werkzaamheden. Op deze pagina plaatsen we geregeld updates waarmee we je op de hoogte houden van de recentste vernieuwingen. 

 

UPDATE: 17 april 2023

Wij zijn nu enige weken bezig met de sloop van de vierde verdieping van de parkeergarage. De sloop loopt voorspoedig en zal nog tot ongeveer medio juni in beslag nemen, tijdens de Voorjaarskermis (van 12 tot 21 mei) zal de bouwplaats ter hoogte van Restaurant Blue Lotus worden verwijderd en na de kermis weer worden opgebouwd.

In de week van 1 mei zijn er voornemens om een aantal vloerdelen (4 stuks) te verwijderen boven Multi-ijs. Deze werkzaamheden kunnen niet overdag uitgevoerd worden i.v.m. het winkelend publiek en winkelbevoorrading in de Koestraat. Daarom willen we deze werkzaamheden uitvoeren na sluitingstijd van de winkels. Door de gemeente Purmerend is een ontheffing verleend om te mogen werken buiten de reguliere werktijden.

Voorafgaand aan de hijswerkzaamheden zullen door sloopaannemer Adex (voorheen Bnext) voorbereidende werkzaamheden worden uitgevoerd om de vloerdelen te kunnen hijsen, deze voorbereidende werkzaamheden worden overdag uitgevoerd. Als de weersomstandigheden het toelaten, zal op woensdagavond 3 mei een aantal vloerdelen boven Multi-ijs met behulp van een mobiele telekraan worden gehesen. Deze werkzaamheden zullen aanvangen omstreeks 21.00 uur en duren tot ca. 01.00 uur. De mobiele telekraan wordt opgesteld in de Koestraat (ter hoogte van de Plantsoenstraat) en de vloerdelen worden naar parkeerlaag 3 gehesen (zie onderstaande afbeelding ter indicatie). We proberen de overlast uiteraard tot een minimum te beperken, maar enige overlast kunnen we helaas niet uitsluiten.

 

Beeld: hijswerkzaamheden 't Eggert

 

UPDATE: 13 maart 2023

Vanaf 13 maart zal Wereldhave starten met de renovatie van de Koestraat entree. De entree wordt verhoogd, vergroend en aantrekkelijker gemaakt. Om deze werkzaamheden uit te kunnen voeren terwijl bezoekers gebruik kunnen maken van de entree, zal er een tunnel gecreëerd worden. Zodoende blijven de winkels bereikbaar. Helaas zijn er een aantal momenten, denk aan hijswerkzaamheden, waarop de entree niet gebruikt kan worden. Dit soort werkzaamheden zullen wij zoveel mogelijk vroeg in de ochtend plannen om de overlast te beperken. De afsluiting van de entree wordt tijdig aangekondigd. De renovatiewerkzaamheden van de Koestraat entree zullen in totaal ca. 6 weken in beslag nemen.

Naast de renovatie van de entree zal Wereldhave vanaf week 14 ook starten met de renovatie van het trappenhuis. Tijdens de werkzaamheden in het trappenhuis zal telkens een verdieping buiten gebruik zijn. We zullen er niet aan ontkomen om het trappenhuis tijdelijk af te moeten sluiten. Bezoekers van het winkelcentrum worden omgeleid via de rolpaden in het winkelcentrum, een route door de parkeergarage en via de lift. Deze werkzaamheden zullen ca. 6 weken in beslag nemen.

Tegelijkertijd zal de gemeente werken aan het ophogen van de entree en het straatwerk. Wij hebben van hen de onderstaande planning ontvangen:

Week 15: Ophogen van de Entree (rode gebied op tekening hieronder)

Week 16/17: Ophogen deel Warrie Knarrie (groene gebied links op tekening hieronder)

Week 17/18: Ophogen deel Messo, Basic Fit en Febo (groene gebied rechts op tekening hieronder)

 

Beeld: Werkzaamheden in 't Eggert

 

UPDATE: 10 februari 2023

Vanaf 6 maart zal Wereldhave starten met de renovatie van parkeergarage Eggert. Er wordt gestart met het verwijderen van de vierde verdieping. Deze verdieping is in 2020 al buiten gebruik gesteld en zal nu helemaal verwijderd worden. Deze werkzaamheden zullen ca. 12 weken in beslag nemen en zullen voornamelijk overdag plaatsvinden.

Er zal middels een crushmachine dagelijks een deel van de vierde verdieping worden verwijderd. Deze crushmachine zal vanaf de derde verdieping de vierde verdieping “kapot knijpen”. Ter hoogte van de hoek Nieuwstraat/Koestraat (naast restaurant Blue Lotus) wordt een bouwplaats ingericht waar het vrijkomende sloopmateriaal van de 4e verdieping wordt verzameld en afgevoerd. Deze bouwplaats zal worden omsloten door een bouwschutting en bouwhekken.

De volledige derde verdieping zal tijdens de sloopwerkzaamheden buiten gebruik zijn. Hierdoor is de parkeercapaciteit tijdens de sloopwerkzaamheden helaas beperkt. Nadat de sloopwerkzaamheden zijn afgerond, zal worden gestart met de renovatie van parkeerverdiepingen 1, 2 en 3.

Hier hebben wij alle informatie rondom de sloop van de vierde verdieping verzameld. Voor vragen of klachten kunt u contact opnemen via: info@eggertwinkelcentrum.nl 

FAQ

Wanneer starten de werkzaamheden?

De sloopwerkzaamheden (4e verdieping) starten 6 maart en zullen ongeveer 12 weken duren. Daarna start de renovatie van parkeerverdiepingen 1, 2 & 3.

 

Wat voor hinder ga ik ondervinden van de sloopwerkzaamheden?

De vierde verdieping zal door een crushmachine worden “kapot geknepen”. Dit zal geluidsoverlast met zich meebrengen. De sloopwerkzaamheden zullen overdag tussen 07:00 en 19:00 plaatsvinden.

Het sloopafval wordt via de Nieuwstraat kant van de parkeergarage afgevoerd naar de bouwplaats die wordt opgesteld naast de Blue Lotus. Hier zult u bijvoorbeeld door extra (vracht)verkeer op de Nieuwstraat ook hinder van kunnen ondervinden.

 

Waarom wordt de vierde verdieping gesloopt?

De vierde verdieping is in 2020 buiten gebruik gesteld vanwege corrosie. Omdat dit niet te repareren valt, moet de vierde verdieping gesloopt worden. Met de parkeerplekken op verdiepingen 1, 2 & 3 behoudt de parkeergarage voldoende parkeercapaciteit voor de toekomst.

 

Blijft de parkeergarage bereikbaar en in gebruik tijdens de werkzaamheden?

Ja, de parkeergarage blijft open tijdens de werkzaamheden. Tijdens de sloopwerkzaamheden zal verdieping 3 buiten bedrijf worden gesteld. Hierdoor is de parkeercapaciteit tijdelijk beperkt. Tijdens de renovatie na de sloopwerkzaamheden zal er telkens een deel van de garage buiten gebruik worden gesteld.

 

Blijven de Nieuwstraat, Koestraat, het winkelcentrum en Blue Lotus bereikbaar tijdens de sloopwerkzaamheden?

Ja, alles blijft bereikbaar. Wegen en winkels blijven bereikbaar. De Blue Lotus is alleen minder zichtbaar door de bouwplaats die wij zullen maken tussen de Blue Lotus en de ingang van de Koestraat.

 

Is er een vergunning voor de werkzaamheden?

Ja, gemeente Purmerend heeft een sloop- en bouwplaatsvergunning afgegeven voor deze werkzaamheden.

 

Wat wordt er na de sloop gerenoveerd?

Na de sloopwerkzaamheden zal gestart worden met de renovatie van parkeerverdiepingen 1, 2 en 3. Later volgt meer informatie.

 

Ik heb een klacht. Waar kan ik terecht?

U kunt de eigenaar van het winkelcentrum en de parkeergarage mailen via: info@eggertwinkelcentrum.nl